โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร ได้รับคัดเลือกจากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ให้คณะครูนำนักเรียนสาธิตการสวดโอ้เอ้วิหารราย งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

วันพฤหัสบดี ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร ได้รับคัดเลือกจากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ให้คณะครูนำนักเรียนสาธิตการสวดโอ้เอ้วิหารราย งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยนักเรียนได้รับการควบคุมดูแลโดยครูชัยวัฒน์ เปลี่ยนกลิ่น

64501845_2310785678969754_3948904734236082176_n 66299314_2310785085636480_1229002052777017344_n 66375223_2310785405636448_1871458954723196928_n 66465438_2310785528969769_8838146747810185216_n 66641434_2310785282303127_5640273253516705792_n 66756317_2310785225636466_4941956676933648384_n 66849347_2310785472303108_3183310630287310848_n 66465438_2310785528969769_8838146747810185216_n