โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร นำโดย นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาได้จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาเพื่อส่งเสริมนักเรียนให้ได้เรียนรู้กิจกรรมอันดีของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ร่วมสืบทอดประเพณีอันดีงามของคนไทย

วันศุกร์ ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร นำโดย นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาได้จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาขึ้น เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้ได้เรียนรู้กิจกรรมอันดีของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ร่วมสืบทอดประเพณีอันดีงามของคนไทย เรียนรู้มารยาทชาวพุทธ โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนรอบ                  วัดสุทัศนเทพวราราม ร่วมกันนำเทียนพรรษาถวายแด่คณะสงฆ์ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ขอขอบพระคุณคณะเจ้าหน้าที่ตำรวจากสถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฏร์ ที่ให้ความอนุเคราะห์ดูแลความปลอดภัยของขบวนตลอดเส้นทาง

64787485_2312295332152122_4626142384424484864_n 66325893_2312292028819119_3229093847791304704_n 66327179_2312293412152314_980258064051470336_n 66411412_2312293532152302_4713590091824496640_n 66421308_2312300538818268_1881044832101597184_n 66430789_2312293175485671_1575104338693455872_n 66433766_2312293822152273_1974355118321041408_n 66478301_2312293608818961_8113709618946899968_n 66528615_2312293345485654_5189559754841653248_n 66583563_2312290848819237_7288595570447351808_n 66595703_2312294268818895_343615577161465856_n 66618548_2312295605485428_3507353517494894592_n 66623452_2312302412151414_8001841101163986944_n 66654891_2312301538818168_8979751355702837248_n 66689311_2312295912152064_5432091305301770240_n 66869868_2312296362152019_8015384241149837312_n 67077915_2312290948819227_4493740392503574528_n 67091922_2312295958818726_8001238774950395904_n66139845_2926646157348734_6863808160818266112_n 66342142_2926643884015628_436098545305518080_n 66496541_2926644954015521_7173820905993273344_n 66621415_2926644777348872_7532222268848472064_n 66622501_2926644597348890_6095999266788999168_n 66648203_2926647490681934_2900461092243243008_n 66712183_2926645694015447_7543684961035878400_n 67161990_2926644080682275_1261213740561334272_n