วันอังคารที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครู นักเรียน เข้าร่วมสวดโอ้เอ้วิหารรายรับเสด็จ

วันอังคารที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว Read More …

ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ ส่งเสริมให้คณะครูนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสวดโอ้เอ้วิหารราย การประกวดโคมแขวน กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางพระพุทธศาสนา ระดับประถมศึกษา

วันจันทร์ ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ Read More …

โรงเรียนวัดสุทัศน์ ขอขอบพระคุณ คุณณัฐพร ชำนาญศิลป์ คุณเสาวณีย์ กิตตินววิธ คุณจิดาภา ชำนาญศิลป์ พร้อมคณะที่ได้ให้ความอนุเคราะห์นำไอศกรีม ขนม น้ำผลไม้ และนมเปรี้ยวมอบให้กับนักเรียน คณะครู บุคลากร โรงเรียนวัดสุทัศน์

วันจันทร์ ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดสุทัศน์ ขอขอบพ Read More …