ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ ส่งเสริมให้คณะครูนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสวดโอ้เอ้วิหารราย การประกวดโคมแขวน กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางพระพุทธศาสนา ระดับประถมศึกษา

วันจันทร์ ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ ส่งเสริมให้คณะครูนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสวดโอ้เอ้วิหารราย การประกวดโคมแขวน กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางพระพุทธศาสนา ระดับประถมศึกษา ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสวดโอ้เอ้วิหารรายที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ขอชื่นชมคณะครูและนักเรียนในความตั้งใจในการฝึกซ้อมจนเกิดความสำเร็จจนำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน เนื่องในกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา”ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

66836976_2322466967801625_8052684958373773312_n 67111105_2322466981134957_3179352869463654400_n  67154157_2322467074468281_1740360803204202496_n 67192586_2322467104468278_7319383665551605760_n 67243144_2322467294468259_2679003851087937536_n 67526533_2322472204467768_5847296578468970496_n

67264045_2322474121134243_2054251671919263744_n  66788145_2322471964467792_9175793527316021248_n

67304646_2322468224468166_7686495015924662272_n 67316969_2322472997801022_2015872187759591424_n  67280261_2322473231134332_8654094333886070784_n 67140211_2322472781134377_2707386944895057920_n