วันอังคารที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครู นักเรียน เข้าร่วมสวดโอ้เอ้วิหารรายรับเสด็จ

วันอังคารที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จแทนพระองค์พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง โดยนางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครู นักเรียน เข้าร่วมสวดโอ้เอ้วิหารรายรับเสด็จ เพื่อเป็นการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และปลูกฝังกล่อมเกลาจิตใจให้เยาวชนเป็นคนดี มีคุณธรรมและศีลธรรม รวมทั้งอนุรักษ์และสืบสานโบราณราชประเพณี ซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาของบรรพบุรุษให้เป็นความภาคภูมิใจของสังคมไทย ขอขอบคุณภาพข่าวในพระราชสำนักจากมติชนออนไลน์

67076699_2322278097820512_7018990105226379264_n

67224469_2322342097814112_3032301547254972416_n

67168604_2322342151147440_3122340417014595584_n

67091650_2322343931147262_7834716884225228800_n