ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ ส่งเสริมให้ครูนำนักเรียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ความรู้ คู่คุณธรรม ตอน ผู้นำยุวชนคุณธรรม

วันที่ ๒๐ – ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ ส่งเสริมให้ครูนำนักเรียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ความรู้ คู่คุณธรรม ตอน ผู้นำยุวชนคุณธรรม โดยได้รับความรู้จากโค๊ชครูระ ปกาศิค    เรี่ยมสุวรรณ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาเยาวชนคุณธรรม ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่จัดโครงการที่มีประโยชน์แก่นักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ด้วยดีเสมอมา โดยนักเรียนได้รับการควบคุมดูแลโดย คุณครูรพีพรรณ สีสด

67094884_2333270863387902_3342497790612733952_n 67224155_2333270363387952_532700322661924864_n 67289089_2333270316721290_2014409274653933568_n 67318762_2333270153387973_7940023078526910464_n 67434477_2333270726721249_883889245721198592_n 67358369_2333270556721266_8710100325173821440_n 67378562_2333270276721294_2249324160176095232_n 67404857_2333271290054526_3501035143861108736_n 67519528_2333270206721301_6880853326942961664_n 67556020_2333270433387945_6625381516761366528_n 67616841_2333270666721255_291100951903731712_n67347874_2333271043387884_133233914201243648_n 67636581_2333270403387948_6119324130366980096_n 67335911_2333270996721222_3075104783305015296_n