ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ ส่งเสริมให้ครูนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทย ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักในคุณค่าและเห็นความสำคัญของวันภาษาไทย

วันเสาร์ ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ ส่งเสริมให้ครูนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทย ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักในคุณค่าและเห็นความสำคัญของวันภาษาไทย จัดโดยพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ณ พิพิธภัณฑ์บ้านจรายุ – พูนทรัพย์กรุงเทพมหานคร นักเรียนได้รับการควบคุมดูแลโดยคุณครูสุทธิดา สมฤทธิ์

67284374_2333383716709950_2330039205691916288_n 67337159_2333383440043311_6383921620771143680_n 67344883_2333383306709991_5121531845149720576_n 67359506_2333383386709983_1918979585282670592_n 67480163_2333384193376569_2067304163431153664_n 67496484_2333384270043228_277228576904839168_n

67373958_2333383126710009_7755134056513142784_n 67066756_2333383223376666_5039842872849858560_n