โรงเรียนวัดสุทัศน์ ขอขอบพระคุณเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ที่ได้นำกระดาษ A๔ มามอบให้กับทางโรงเรียน

โรงเรียนวัดสุทัศน์ ขอขอบพระคุณเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ที่ได้นำกระดาษ A๔ มามอบให้กับทางโรงเรียนไว้ใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครู เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ โรงเรียนจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในครั้งนี้ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ เป็นผู้รับมอบจากคุณแม่น้ำฝน ผู้แทนเครือข่ายผู้ปกครอง และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ขอให้ผู้ปกครองทุกท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญ สุขภาพร่างกายแข็งแรง คิดหวังสิ่งใดขอให้สำเร็จตามที่ปรารถนา

67127545_2322795881102067_1320171272029601792_n 67150796_2325929947455327_7747731641723781120_n (1) 67150796_2325929947455327_7747731641723781120_n 67182485_2325929597455362_810349454174453760_n (1) 67182485_2325929597455362_810349454174453760_n 67261304_2325929747455347_4566903575548002304_n 67330809_2322795947768727_6479397296357244928_n