ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ เข้ารับเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันอังคาร ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ Read More …

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์นำคณะครู เข้าร่วมพิธีสาธยายพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันจันทร์ ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ Read More …

โรงเรียนวัดสุทัศน์จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. กรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันศุกร์ ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดสุทัศน์จัดกิจกรร Read More …

โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร ขอขอบคุณคุณศิตาทิพย์ ศิริวัฒนาขจร นายกสโมสรไลออนส์ ช่องนนทรี กรุงเทพฯ ที่ให้ความอนุเคราะห์มอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์

วันอังคารที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงาน Read More …