ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์นำคณะครู เข้าร่วมพิธีสาธยายพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันจันทร์ ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ ได้รับความกรุณาจาก พระเดชพระคุณ พระวิสุทธาธิบดี เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๔ รองแม่กองธรรมสนามหลวง ประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ นำคณะครู เข้าร่วมพิธีสาธยายพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในครั้งนี้ นายสุริยชัย รวิวรรณ ผู้อำนวยการเขตพระนครเป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส และผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ได้รับเกียรติให้เป็นผู้อ่านคำกล่าวถวายรายงานวัตถุประสงค์การจัดพิธี ณ พระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร ขอกราบขอบพระคุณภาพถ่ายจากfacebook พระครูสังฆรักษ์พรเทพ ปญฺญาวโร

 67968387_2365899653458356_946689321220440064_n 68366947_2365900080124980_2886282198313336832_n 68517829_2365893753458946_2201139308629327872_n 68698948_2365893066792348_1980691565177208832_n 68751008_2365900106791644_6074127893158428672_n 69021591_2365900323458289_8135125098978869248_n 69073590_2365899816791673_1368752063726485504_n 69130625_2365893853458936_214103823352856576_n