ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครู บุคลากร นักเรียนร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานคนเมือง กรุงเทพมหานคร

วันเสาร์ ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครู บุคลากร นักเรียนร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานคนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยเวลา ๐๘.๐๐ น. ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณวัดสุทัศนเทพวรารามเเละบริเวณโดยรอบ โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรกรุงเทพมหานคร ตลอดจนผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน อาทิ ทหาร ตำรวจ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงคมนาคม และประชาชนจิตอาสา ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้พบปะพูดคุยให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ และร่วมปล่อยปลาหางนกยูงลงในบ่อน้ำ เพื่อป้องกันการวางไข่ของยุงลาย ร่วมกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมเขตพระนครกองควบคุมโรค สำนักอนามัย ณ แหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา เกษตรพอเพียง โรงเรียนวัดสุทัศน์

67146547_2338030219578633_203276597346697216_n 67191993_2338030052911983_1656718750361059328_n 67198053_2338029942911994_569806516522057728_n 67206076_2338029862912002_2238591401975611392_n 67323810_2338031009578554_8741134032277864448_n 67401814_2338030496245272_35945715171590144_n 67415841_2338030959578559_4425739150263582720_n 67581505_2338031296245192_1097994512183066624_n 67586864_2338031819578473_9146032685309755392_n 67649285_2338030009578654_7344406656119209984_n