ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษาเข้ากราบถวายมุทิตาสักการะ “พระธรรมรัตนดิลก” (เชิด จิตฺตคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ขึ้นรองสมเด็จ เป็น “พระวิสุทธาธิบดี”

วันอาทิตย์ ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษาเข้ากราบถวายมุทิตาสักการะ “พระธรรมรัตนดิลก” (เชิด จิตฺตคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ขึ้นรองสมเด็จ เป็น “พระวิสุทธาธิบดี”ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสถาปนา เลื่อนและแต่งตั้งสมณศักดิ์ ณ พระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร

67614302_2341058345942487_4809874226284593152_n 67879059_2341058225942499_1459907199781306368_n 67403353_2341058389275816_4402621342763974656_n

67327506_2341058535942468_7154869839541043200_n 67749297_2341058435942478_8764211376890576896_n   67311063_2341058815942440_8886966464242778112_n 67357898_2341058872609101_5406726654380736512_n 67694616_2341058942609094_4212426069044625408_n 67540259_2341059402609048_2022050446675279872_n