ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้อนรับ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคณะ ที่ได้เดินทางเข้ากราบถวายมุทิตาสักการะ “พระวิสุทธาธิบดี” (เชิด จิตฺตคุตฺโต ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร

วันอังคาร ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้อนรับ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรกรุงเทพมหานคร รวมถึงนายสุริยชัย รวิวรรณ ผู้อำนวยการเขตพระนคร คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรสำนักงานเขตพระนคร ที่ได้เดินทางเข้ากราบถวายมุทิตาสักการะ “พระวิสุทธาธิบดี” (เชิด จิตฺตคุตฺโต ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสถาปนา เลื่อนและแต่งตั้งสมณศักดิ์ ณ วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร

67604246_2343078479073807_7138280519770308608_n 67615257_2343078569073798_1511101212789833728_n 67622183_2343077975740524_8334455965705306112_n 67669724_2343078209073834_3983638066039357440_n 67701995_2343078125740509_5136193119741542400_n 67764942_2343078289073826_1207851623766818816_n