ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันอังคาร ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่่งเสริมศักยภาพด้านการใช้ภาษาไทยของผู้เรียน ได้เรียนรู้และเกิดความตระหนักถึงความสำคัญ เห็นคุณค่าของภาษาไทยในฐานะเป็นภาษาประจำชาติ โดยนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน ได้รับการดูแลและอำนวยความสะดวกโดยคณะครูเป็นอย่างดี ในครั้งนี้ ดร.อมรรัตน์ ชีวังกูร หัวหน้าฝ่ายการศึกษาสำนักงานเขตพระนคร ได้ให้เกียรติเดินทางเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมและให้กำลังใจคณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์

67802296_2344521108929544_5562514983746535424_n 67723858_2344519365596385_558574970884587520_n 67691742_2344524795595842_2381866455793664000_n67378567_2344523135596008_965986252799082496_n  67562427_2344525175595804_821670889182461952_n 67494211_2344523725595949_7905207949071482880_n 67462144_2344520582262930_8485651639296851968_n 67427517_2344520142262974_7465643090280185856_n 67402154_2344524695595852_3858644656480845824_n  67318315_2344519285596393_4063842465713487872_n