ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ เข้ารับเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันอังคาร ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ เข้ารับเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จากท่าน ศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น B ๒ อาคารไอราวัลพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๒ เขตดินแดง

68787778_2369382989776689_283557808215949312_n 68358778_2369344423113879_3404696171258576896_n

67878354_2367504076631247_4267846475901304832_n 68394347_2367504026631252_765624928929054720_n

68573012_2367503856631269_8774055772645490688_n

67907194_2367503986631256_5596095481903054848_n