โรงเรียนวัดสุทัศน์จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. กรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันศุกร์ ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดสุทัศน์จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. กรุงเทพมหานคร โดยผู้บริหาร คณะครู นักเรียนร่วมกันเดินรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การดูและรักษาสุขภาพ และการป้องกันโรคระบาด กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เททราบอะเบทลงในแหล่งน้ำขัง มอบทรายอะเบทให้แก่ชุมชน ปล่อยปลาหางนกยูงลงในแหล่งน้ำและอ่างบัว ร่วมกันปลูกต้นมะลิวันแม่ ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาด คัดแยกขยะ ทำความสะอาดถังขยะเก็บกวาดขยะบริเวณโรงเรียน วัด สวนสาธารณะ และชุมชนโดยรอบ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

67895032_2367488803299441_4883008779077025792_n 68367940_2367489103299411_1558743189060321280_n  68478586_2367489409966047_6093044466728304640_n

67841582_2367564786625176_4273489203934789632_n 67926453_2367565239958464_4173575877944147968_n 67952545_2367566093291712_4294655073352417280_n 67976526_2367564349958553_4145928915761758208_n 68274432_2367586153289706_6114603673545867264_n  68391791_2367566869958301_8624881345023180800_n 68524048_2367564579958530_5899829478812549120_n 68697567_2367564709958517_8566544462098989056_n 68772788_2367566536625001_4214082212728930304_n 68827730_2367566936624961_6776087375102607360_n 69121644_2367565993291722_1208772597899067392_n 67834877_2367587976622857_3082038222025392128_n