โรงเรียนวัดสุทัศน์ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อร่วมวางแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพ

วันศุกร์ ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดสุทัศน์กราบขอบพระคุณ พระเดชพระคุณพระเทพปฏิภาณวาที ประธานกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ และคณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่านให้ความเมตตา อนุเคราะห์ช่วยเหลือ สนับสนุนทรัพยากร ให้คำแนะนำ และเป็นกำลังใจ รวมถึงร่วมวางแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพมีเอกลักษณ์เฉพาะตน ให้ความเมตตาคณะครูบุคลากร นักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ด้วยความรักเสมอมา

67181124_2338623179519337_9131411246539603968_n 67249252_2338623242852664_6178221901660291072_n 67451434_2338623102852678_534979438467612672_n 67569551_2338623499519305_8736915438090321920_n