นางสาวกาญจนา​ จันทร์​สระแก้ว​ ผู้​อำนวยการ​สถานศึกษา​ โรงเรียน​วัด​สุทัศน์​ ได้รับความเมตตาจากพระวิสุทธาธิบดี​ เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม​ ราชวรมหาวิหาร​ ให้นำคณะครูเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล​ พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภ

วันศุกร์ ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว Read More …

โรงเรียนวัดสุทัศน์ขอขอบพระคุณคณะเจ้าหน้าที่จากกรมการปกครอง​กระทรวงมหาดไทย​ ที่ให้ความอนุเคราะห์นำอุปกรณ์กีฬามามอบให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์​

วันจัทร์ ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดสุทัศน์ขอขอบพระ Read More …

ผู้อำนวยการสถานศึกษา​โรงเรียนวัดสุทัศน์​ นำคณะครู​และนักเรียนให้การต้อนรับนางสุกัญญา​ สุวัฒนวงศ์​ประธานอนุกรรมการ​และคณะกรรมการการเศรษฐกิจ​ การเงิน​ การคลังและติดตามงบประมาณ​ ชุดที่​ ๑​ (สภากรุงเทพมหานคร)​

วันจันทร์ ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ Read More …

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดสุทัศน์จัดกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือยุวกาชาด Day Camp

เพื่อพัฒนาผู้เรียนทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ และ Read More …

เด็กหญิงกนกวรรณ บุญมาก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เข้ารับทุนการศึกษาจากมูลนิธิข้าราชการบำนาญกรุงเทพมหานคร โดยรับมอบจากนายสุริยชัย รวิวรรณ ผู้อำนวยการเขตพระนคร และพระคุณเจ้าสมเด็จพระวันรัต (วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร)

วันพุธ ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผ Read More …

นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น ปี ๒๕๖๒ ต่อเนื่องเป็นปีที่ ๒

นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรีย Read More …