ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครูเข้าร่วมแลกปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ตามโครงการปฎิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน ผ่านการสอน active learning

วันอาทิตย์ ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครูเข้าร่วมแลกปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ตามโครงการปฎิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน ผ่านการสอน active learning การจัดการชั้นเรียนเชิงบวก Thailand 4.0 และการนิเทศภายใน ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดราชนัดดา สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

67785211_2376161255765529_5100107869672439808_n 68465810_2376127895768865_7607810897234362368_n 68552256_2376161422432179_7453592541624008704_n 68681475_2376125225769132_8546660253872160768_n 68751460_2376129289102059_6590711338157211648_n 68869546_2376125289102459_3021761126279938048_n 69069675_2376163509098637_7580685305427001344_n 69076388_2376125345769120_7084094430679924736_n 69085247_2376125152435806_6461164442926186496_n 69253537_2376125295769125_5871870530205777920_n 69273767_2376124999102488_5134637821889347584_n 69353079_2376162452432076_4722500675789914112_n 69472531_2376125075769147_8046235949014712320_n68749365_2376160995765555_4552018640534241280_n