ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ส่งเสริมให้คณะครูนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ต่างๆของโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันเสาร์ ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ส่งเสริมให้คณะครูนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อจุดประกายความคิดให้เด็กและเยาวชนเกิดแรงบันดาลใจ มีความสุขและมีทัศนคติที่ดีในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยภายในงานนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ ประกอบด้วยกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ ให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ลงมือปฏิบัติทดลอง และเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาวิชา ทำให้นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจ มีทัศนคติที่ดีในการทดลองวิทยาศาสตร์ วิธีคิดเชิงคณิตศาสตร์ที่สนุก และมีความสุข นักเรียนได้รับการควบคุมดูแลจาก คุณครูเนตนภา ศรีจำพลังเป็นอย่างดี จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

67879479_2376323385749316_8838575986841747456_n 68416922_2376323225749332_8588696700820914176_n 68443021_2376321969082791_966076391277723648_o 68457770_2376322062416115_7130743195763212288_o 68515852_2376322089082779_1860716343867736064_o 68570676_2376323052416016_7573933346254749696_n

68752049_2376321962416125_6778058249695395840_o 68859979_2376321939082794_9136363026004312064_o 69279113_2376323509082637_2798236154724352000_o 68746825_2376322099082778_1692363787757158400_o

68418737_2376322479082740_1039001070493237248_n 68937060_2376322565749398_3379901020116090880_n  68409081_2376322249082763_6257184334231371776_o