โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เป็นการส่งเสริมนักเรียนให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมที่หลากหลายด้วยความตั้งใจ เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์รวมถึงการบูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ พร้อมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทำให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง

68531866_2376169629098025_3801400344517279744_n 68579543_2376144342433887_1177115287313448960_n 68755792_2376178029097185_2371761952524337152_n 68783339_2376171899097798_5281070625857732608_n 69077987_2376145049100483_816426583790190592_n 69078713_2376177785763876_546988566459187200_n 69223414_2376171579097830_563931134405115904_n 69234869_2376172182431103_5834800740488445952_n 69407272_2376144979100490_6820099601496801280_n 69492405_2376144812433840_4799375745665204224_n

69246447_2376144362433885_2740937928036319232_n 68671780_2376144425767212_4118830309233917952_n