คุณครูสุดาทิพย์ บุญโนนยาง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนวัดสุทัศน์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเกียรติบัตรโครงการปิยชนน์ คนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒

วันจันทร์ ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมแสดงความยินดีกับ คุณครูสุดาทิพย์ บุญโนนยาง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ เนื่องในโอกาสได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเกียรติบัตรโครงการปิยชนน์ คนกำารศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒ จากท่านณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร

69629523_2412622135452774_4150253385188114432_n 69777688_2412621488786172_2617429271492165632_n 69786349_2412620928786228_7579540159771705344_n 69872712_2412620752119579_8557280045842825216_n 69989280_2412621082119546_865744924451012608_n 70041154_2412621672119487_4350804778540859392_n 70388454_2412621282119526_3061852064712753152_n 70391481_2412621985452789_162978426741850112_n 70538750_2412621188786202_8040307936368525312_n 70581266_2412621818786139_7384474075311112192_n