โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร จัดกิจกรรมค่ายคณิตคิดสนุก

วันศุกร์ที่ 30  สิงหาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร จัดกิจกรรมค่ายคณิตคิดสนุก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะในด้านการคิดอย่างเป็นระบบ การวางแผนและดำเนินการตามหลักการและทฤษฎี โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์อย่างมีเหตุผล สามารถเชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้อย่างสร้างสรรค์ นอกเหนือจากการเรียนการสอนภายในห้องเรียน เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เสริมสร้างประสบการณ์และส่งเสริมบรรยากาศแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุข ผู้เรียนได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมเชิงบูรณาการที่หลากหลาย ได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง พร้อมกับมิติทางสังคม

 

69703182_2412557212125933_3241769790930419712_n 70425177_2412555358792785_793082242535522304_n70619336_2412555802126074_3874392819791560704_n 69796163_2412555948792726_8224665524898889728_n 69822420_2412555562126098_3910774753316569088_n 69881058_2412556375459350_8746554079141953536_n 70042708_2412556812125973_3280808093008527360_n 70170436_2412556395459348_7677618551179444224_n 70234134_2412557432125911_749125498528858112_n 70339868_2412558045459183_6009442799462645760_n  70526722_2412559128792408_2087429383747796992_n  69621160_2412556985459289_7360069066112892928_n

69936926_2412558688792452_2925093713233313792_n 69702029_2412559332125721_7888495350854451200_n  69930950_2412559355459052_7005919317153808384_n