โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเสาชิงช้าเกมส์ ครั้งที่ ๒

โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเสาชิงช้าเกมส์ ครั้งที่ ๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย แสดงออกในทางที่ถูกต้อง รวมถึงการมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย การเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครสมานสามัคคี เกิดประสบการณ์ทางกีฬาที่มีมาตรฐาน

69640268_2412576475457340_2038907626376396800_n   69855678_2412575528790768_3098651284375339008_n  69873307_2412575558790765_996357903579348992_n

69875092_2412575808790740_3678799248922509312_n 70247741_2412575505457437_8476317623095656448_n  70062124_2412576182124036_898153871493300224_n

69654487_2412657955449192_240232213948399616_n 69693481_2412670245447963_3383165736426930176_n 69731263_2412656502116004_4276302639441903616_n 69731435_2412668138781507_6678143948747177984_n 69803666_2412670578781263_8244539773096558592_n 69815479_2412580618790259_4720632871822295040_n 69874995_2412580305456957_8178503272236056576_n 69880040_2412661775448810_8775811460786814976_n 69886240_2412576035457384_636688786637455360_n 69891343_2412575815457406_3998007102466424832_n 69918188_2412579238790397_6074284345932120064_n 69927064_2412671165447871_129907784153038848_n 69960967_2412580705456917_3087426314332798976_n 69985304_2412671685447819_2455584252259991552_n 69997154_2412579488790372_3712141608322334720_n 70007549_2412576222124032_1302177858730328064_n 70017438_2412672782114376_3419615483190575104_n 70040116_2412656118782709_6977707240354480128_n 70041151_2412663978781923_4692486392058478592_n 70075252_2412577142123940_3933562342255624192_n 70097117_2412662645448723_3934161009157079040_n 70189661_2412671392114515_894760542386782208_n 70288249_2412577068790614_3381261708705136640_n 70336766_2412660632115591_482988575881691136_n 70345535_2412662222115432_118141768490287104_n 70400023_2412658168782504_1472605648549052416_n 70433109_2412667372114917_517224855414767616_n 70455319_2412664128781908_5122607528298938368_n 70476336_2412670458781275_6779603716367450112_n 70591308_2412576098790711_1435340111402237952_n 70602006_2412663615448626_4763799728393551872_n 70627073_2412579448790376_2796356466582224896_n

Related posts:

นักเรียนจำนวน ๑๐ คนเข้ารับทุนการศึกษา จากพระเดชพระคุณ พระธรรมรัตนดิลก เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราช...
การรวมตัว รวมใจ รวมพลัง ร่วมมือกันของผู้บริหาร คณะครูของโรงเรียนวัดสุทัศน์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏธ...
โรงเรียนวัดสุทัศน์ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาปลอดภัย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กร...
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ เข้ารับเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึ...