นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น ปี ๒๕๖๒ ต่อเนื่องเป็นปีที่ ๒

นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น ปี ๒๕๖๒ ต่อเนื่องเป็นปีที่ ๒ จัดโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยทุกคนในโรงเรียนให้ความสำคัญบนมาตรฐานความปลอดภัยในทุกๆด้าน การร่วมแรงร่วมใจของของพวกเราชาวสท. ช่วยกันดูแลดำเนินโครงการจนประสบผลสำเร็จ

70337101_2430512790330375_1504721210670317568_n 70452078_2430512876997033_6270694789516099584_n 70466059_2430513516996969_6087559196490858496_n 70474919_2430512776997043_6844415902440488960_n 70652912_2430513926996928_85100288729415680_n 70756598_2430512910330363_6886797965407551488_n 71182877_2430511956997125_4917926313437691904_n 71337525_2430512856997035_1953778569956032512_n