ผู้อำนวยการสถานศึกษา​โรงเรียนวัดสุทัศน์​ นำคณะครู​และนักเรียนให้การต้อนรับนางสุกัญญา​ สุวัฒนวงศ์​ประธานอนุกรรมการ​และคณะกรรมการการเศรษฐกิจ​ การเงิน​ การคลังและติดตามงบประมาณ​ ชุดที่​ ๑​ (สภากรุงเทพมหานคร)​

วันจันทร์ ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับนางสุกัญญา สุวัฒนวงศ์ประธานอนุกรรมการและคณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลังและติดตามงบประมาณ ชุดที่ ๑ (สภากรุงเทพมหานคร) ที่ให้ความอนุเคราะห์เข้าเยี่ยมชมการจัดการศึกษา ข้อมูลด้านงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ขอขอบพระคุณที่ได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ กำลังใจแก่ผู้บริหารและคณะครูในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก้นักเรียน

70504671_2438316059550048_8366037646211809280_n 70675600_2438316122883375_5280228722073403392_n 70690925_2438318059549848_1687058747232354304_n 70750163_2438316379550016_2962099563772510208_n 70785735_2438317896216531_100580158318051328_n 70901105_2438315992883388_1795184316980920320_n 70945572_2438317352883252_6011105943943643136_n 71093459_2438317999549854_6014364368127393792_n 71206100_2438317262883261_4188551222019489792_n 71469982_2438317196216601_5759973605509169152_n 71513842_2438318152883172_4623802486241624064_n 71699967_2438317559549898_1524216651342413824_n