เด็กหญิงกนกวรรณ บุญมาก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เข้ารับทุนการศึกษาจากมูลนิธิข้าราชการบำนาญกรุงเทพมหานคร โดยรับมอบจากนายสุริยชัย รวิวรรณ ผู้อำนวยการเขตพระนคร และพระคุณเจ้าสมเด็จพระวันรัต (วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร)

วันพุธ ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ มอบหมายให้คุณครู        มนชยา พรรณปัญญา นำเด็กหญิงกนกวรรณ บุญมาก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เข้ารับทุนการศึกษาจากมูลนิธิข้าราชการบำนาญกรุงเทพมหานคร โดยรับมอบจากนายสุริยชัย รวิวรรณ ผู้อำนวยการเขตพระนคร และพระคุณเจ้าสมเด็จพระวันรัต (วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร) ประธานโอวาทเพื่อเป็นศิริมงคล

70951765_2431458963569091_2855621960090517504_n 70350302_2431458760235778_3115581508585259008_n 70536275_2431458520235802_824825276373401600_n71213950_2431458480235806_3273820855527800832_n 71252875_2431458720235782_6115000915071074304_n 71383174_2431458096902511_5131558734065041408_n70364917_2431458200235834_1287968638036344832_n 70439662_2431458283569159_8412793837017104384_n