โรงเรียนวัดสุทัศน์ขอขอบพระคุณคณะกรรมการจากมูลนิธิสมาคมศิษย์เก่าวัดสุทัศน์ ที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนลำโพงช่วยสอนพกพาพร้อมไมค์หนีบปกเสื้อ งบประมาณสนับสนุนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และงบประมาณสนับสนุนอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับนักเรียนช่วงปิดภาคเรียนในกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้น ป.๖ (O-NET)

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดสุทัศน์ขอขอบพระคุณคณะกรรมการจากมูลนิธิสมาคมศิษย์เก่าวัดสุทัศน์ ที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนลำโพงช่วยสอนพกพาพร้อมไมค์หนีบปกเสื้อ จำนวน ๙ เครื่อง เพื่อสำหรับการจัดการเรียนการสอนของคณะครู งบประมาณสนับสนุนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การปลูกเห็ดเสริมสร้างรายได้ของนักเรียน และงบประมาณสนับสนุนอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับนักเรียนช่วงปิดภาคเรียนในกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้น ป.๖ (O-NET) ประจำปี ๒๕๖๒ ในครั้งนี้ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนร่วมให้การต้อนรับ และขอบขอบพระคุณทางมูลนิธิสมาคมศิษย์เก่าวัดสุทัศน์เป็นอย่างสูง ที่ให้การสนับสนุนโรงเรียนด้วยดีเสมอมา

42 70381681_2430498300331824_2103969504668155904_n 70463556_2430496843665303_3886920530724388864_n 70487113_2430497306998590_1076190324725907456_n 70498377_2430498540331800_1337864372625604608_n 70563292_2430498086998512_5490190152548483072_n 70640313_2430498580331796_3750612386306850816_n 70787725_2430498410331813_1455807056496820224_n 70809875_2430498913665096_1333324231416479744_n 71081876_2430497470331907_591498283210244096_n 71083779_2430496910331963_5549869762508488704_n 71147671_2430497703665217_1567737000902000640_n 71404962_2430496833665304_7745612049593401344_n 71482296_2430499396998381_665095893606727680_n