เด็กหญิงชนัญชิดา​ ธรรมซองเมือง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ที่ได้รับรางวัลนักเรียน “ซื่อสัตย์ กตัญญู” พร้อมทุนการศึกษา โครงการส่งเสริมคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต กตัญญูกตเวทิตา และมีจิตอาสาเพื่อส่วนรวม

วันอาทิตย์ ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำน Read More …

กิจกรรมหน้าเสาธง​เกี่ยวกับการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของนักเรียน​ เนื่องจากสถานการณ์​ปัญหาฝุ่น​ละ​ออง​(PM๒.๕) มีค่าสูงเกินมาตรฐาน

วันศุกร์ ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ Read More …

นายสุริยชัย รวิวรรณ​ ผู้อำนวยการ​เขตพระนคร​ พร้อมด้วยนางสาวอมรรัตน์ ชีวังกูร หัวหน้าฝ่ายการศึกษา​ และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ​ พบปะพูดคุยกับผู้บริหาร​ คณะครู​ บุคลากร​ทาง​การศึกษา​ และนักเรียน

วันพุธ ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดสุทัศน์ขอขอบพระค Read More …

คุณแม่นำสิน​ เหลืองบุษราคัม​ รองประธานกรรมการ​สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน​ ได้เดินทางมามอบเต็นท์​ผ้าใบหลังใหม่แทนหลังเดิมที่ชำรุดบริเวณลานอเนกประสงค์​ และมอบไอศกรีม​ให้กับนักเรียน​

วันศุกร์ ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ Read More …

ผู้อำนวยการสถานศึกษา นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันอาทิตย์ ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ Read More …