ผู้อำนวยการสถานศึกษา นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันอาทิตย์ ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ Read More …

บริษัท​ อักษรเจริญ​ทัศน์​ อจท.​ จำกัด​ ที่ให้ความ​อนุเคราะห์​มอบ​เครื่อง​เล่น​ อุปกรณ์​เสริม​ทักษะ​เสริมสร้างพัฒนาการและการเรียนรู้สำหรับ​เด็ก​

วันจันทร์ ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดสุทัศน์ขอขอบคุณ Read More …