บริษัท​ อักษรเจริญ​ทัศน์​ อจท.​ จำกัด​ ที่ให้ความ​อนุเคราะห์​มอบ​เครื่อง​เล่น​ อุปกรณ์​เสริม​ทักษะ​เสริมสร้างพัฒนาการและการเรียนรู้สำหรับ​เด็ก​

วันจันทร์ ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดสุทัศน์ขอขอบคุณ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด ที่ให้ความอนุเคราะห์มอบเครื่องเล่น อุปกรณ์เสริมทักษะเสริมสร้างพัฒนาการและการเรียนรู้สำหรับเด็ก เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างอนาคตเด็กไทยด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ระดับโลก เนื่องในโอกาสครบรอบ ๘๔ ปี

71494905_2463626097019044_2019458262113452032_n 71561669_2463625907019063_6491839129418989568_n 71669670_2463625823685738_2560177645199294464_n 72912631_2463625867019067_5710691024746053632_n