ผู้อำนวยการสถานศึกษา นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันอาทิตย์ ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ พระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร

72084964_2474817039233283_900658795204575232_n 72128695_2474817122566608_5339612331477303296_n 72461923_2474816315900022_7417799916266717184_n 72553783_2474816409233346_4396885753242583040_n 72662692_2474816595899994_3874499850376577024_n 72974419_2474816359233351_3391107942706053120_n

 

Related posts:

พระเทพปฏิภาณวาที (เจ้าคุณพิพิธ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม เจ้าคณะเขตดุสิต เลี้ยงอาหารเย็น ผ...
โรงเรียนวัดสุทัศน์ ขอขอบพระคุณเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ที่ได้นำกระดาษ A๔ มาม...
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครูเข้าร่วมแลกปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรีย...
ขอแสดงความยินดีกับ​เด็กชายเจตนิพัทธ์​ ประเทศ​า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่​ ๕​ ได้รับรางวัลชนะเลิศกา...