ผู้อำนวยการสถานศึกษา นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันอาทิตย์ ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ พระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร

72084964_2474817039233283_900658795204575232_n 72128695_2474817122566608_5339612331477303296_n 72461923_2474816315900022_7417799916266717184_n 72553783_2474816409233346_4396885753242583040_n 72662692_2474816595899994_3874499850376577024_n 72974419_2474816359233351_3391107942706053120_n

 

Related posts:

นักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ร่วมกันประดิษฐ์กระทงจากวัสดุจากธรรมชาติ
คุณครูสุดาทิพย์ บุญโนนยางจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาตามแนวทางของสะ...
พระราชภัทรญาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหารมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน ๑๐ ท...
างสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว นำคณะครูแกนนำโครงการโรงเรียนคุณธรรม เข้าร่วมกิจกรรม "ถอดองค์ความรู้ศู...