กิจกรรมหน้าเสาธง​เกี่ยวกับการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของนักเรียน​ เนื่องจากสถานการณ์​ปัญหาฝุ่น​ละ​ออง​(PM๒.๕) มีค่าสูงเกินมาตรฐาน

วันศุกร์ ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ Read More …