กิจกรรมหน้าเสาธง​เกี่ยวกับการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของนักเรียน​ เนื่องจากสถานการณ์​ปัญหาฝุ่น​ละ​ออง​(PM๒.๕) มีค่าสูงเกินมาตรฐาน

วันศุกร์ ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ มอบหมายคณะครูให้ความรู้ในกิจกรรมหน้าเสาธงเกี่ยวกับการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของนักเรียน เนื่องจากสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละออง(PM๒.๕) มีค่าสูงเกินมาตรฐาน โดยเปิดม่านละอองน้ำบริเวณด้านหน้าอาคารเรียนเพื่อกำจัดฝุ่นละออง แจกหน้ากากอนามัยให้กับนักเรียนเพื่อป้องกันฝุ่น ตามมาตรการการป้องกันปริมาณฝุ่นละออง(PM๒.๕) ของสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร

72645747_2528624183852568_6346233527561879552_n 74238133_2528621670519486_3963385461287682048_n 74677100_2528621837186136_1108990624893239296_n 74708918_2528623940519259_3081848375880974336_n 75098763_2528622123852774_858292116810366976_n 76618298_2528623817185938_9151156843286888448_n

75285795_2528623597185960_23087128548212736_n  74588257_2528622697186050_8578179455489409024_n