เด็กหญิงชนัญชิดา​ ธรรมซองเมือง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ที่ได้รับรางวัลนักเรียน “ซื่อสัตย์ กตัญญู” พร้อมทุนการศึกษา โครงการส่งเสริมคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต กตัญญูกตเวทิตา และมีจิตอาสาเพื่อส่วนรวม

วันอาทิตย์ ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงชนัญชิดา ธรรมซองเมือง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ที่ได้รับรางวัลนักเรียน “ซื่อสัตย์ กตัญญู” พร้อมทุนการศึกษา โครงการส่งเสริมคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต กตัญญูกตเวทิตา และมีจิตอาสาเพื่อส่วนรวม ครั้งที่ ๑๐ จากกองทุน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสมุทรปราการ

74332149_2535828733132113_3991946237891837952_n  74908135_2535828599798793_4691099109031936000_n 74911497_2535829069798746_8667981092730437632_n

74569273_2535828989798754_3275304101008637952_n 74908178_2535828376465482_8766581683441893376_n