ผู้​อำนวยการ​สถานศึกษา​โรงเรียน​วัด​สุทัศน์​ นำ​คณะ​ครู​และ​บุคลากร​ทางการ​ศึกษา​เฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ บริเวณด้านหน้าวัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่)​

วันศุกร์ ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว Read More …

ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ากราบสักการะ พระเดชพระคุณ​พระวิสุทธาธิบดี (เชิด​ จิตฺตคุตฺโต​ ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดสุทัศน​เทพ​ว​รา​ราม​ เจ้าคณะ​ภาค​ ๔​

วันศุกร์ ที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแ Read More …

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ เข้าร่วมชมนิทรรศการสำคัญ “ชุมชนต้นแบบแห่งความดี…วิถีไทยในแบบพ่อ” และนิทรรศการ “ปณิธานความดี…มีแล้วแบ่งปัน” งานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

วันพฤหัสบดี ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ คณะครูและบุคลากรทางการศึ Read More …

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล ผลไม้ (องุ่นแดง) พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์และพระภิกษุ – สามเณร ๑๐๘ รูป

วันพุธ ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางสาวกาญจนา จั Read More …

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมตักบาตร พระภิกษุ – สามเณร ๑๐๘ รูป เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลเป็นสังฆบูชาวันมรณภาพ ปีที่ ๔๓ ถวายพระศรีสัจจญาณเถร (ประหยัด ปัญฺญาธโร) ณ คณะ ๒ วันสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร

วันพุธ ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๐๐ น. นางสาวกาญจนา จั Read More …