นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ากราบมุทิตาสักการะ พระเดชพระคุณ​พระวิสุทธาธิบดี (เชิด​ จิตฺตคุตฺโต​ ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดสุทัศน​เทพ​ว​รา​ราม

วันพุธ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ากราบมุทิตาสักการะ พระเดชพระคุณพระวิสุทธาธิบดี (เชิด จิตฺตคุตฺโต ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม เจ้าคณะภาค ๔ รองแม่กองธรรมสนามหลวง กรรมการมหาเถรสมาคม เนื่องในโอกาสสมโภชหิรัณยบัฏ ในมงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชทานสถาปนาขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัณยบัฏที่ พระวิสุทธาธิบดี ศรีธรรมสาธก ดิลกปัญญาโกศล วิมลธรรมโวทานธารี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี ณ พระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

78357927_2570939682954351_3742537529962790912_n  78057195_2570942539620732_4273274373965611008_n

77113185_2570940422954277_326822362408288256_o 77114226_2570940736287579_4397550755913924608_o  78230927_2570941469620839_316194354165186560_n 78305690_2570942562954063_2463769897285451776_n

Related posts:

การประเมินเพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร
นักเรียนโรงเรียนวัดสุทศน์เข้าร่วมการอบรมโครงการฝึกหัดสวดโอ้เอ้วิหารราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ว...
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ สนับสนุนส่งเสริมคณะครูนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิ...
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ ส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความประสงค์ขอลงทะเบียนเพื่อสมัครเป็น...