นายสุริยชัย​ รวิวรรณ ผู้อำนวยการเขตพระนครมอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลดำเนินฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงในโรงเรียนวัดสุทัศน์และบริเวณโดยรอบ​

วันศุกร์ ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดสุทัศน์ขอขอบพ Read More …