นายสุริยชัย​ รวิวรรณ ผู้อำนวยการเขตพระนครมอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลดำเนินฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงในโรงเรียนวัดสุทัศน์และบริเวณโดยรอบ​

วันศุกร์ ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดสุทัศน์ขอขอบพระคุณ นายสุริยชัย รวิวรรณ ผู้อำนวยการเขตพระนคร แจ้งว่า สถานการณ์ไข้เลือดออกในปัจจุบันค่อนข้างน่าเป็นห่วง ดังนั้น จึงจำเป็นต้องกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ซึ่งสำนักงานเขตพระนครได้ควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลดำเนินฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงในโรงเรียนและบริเวณโดยรอบ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน รวมทั้งเป็นการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่

77058871_2575041082544211_1783460963228319744_n 77106456_2575040532544266_1134094760277966848_n 77205853_2575040922544227_575715399383908352_n 78116351_2575040849210901_4546008228940480512_n 78477150_2575040412544278_6965974313119776768_n 78643428_2575040359210950_1666604734284300288_n 78675665_2575040979210888_686846741865037824_n 79105233_2575040609210925_3009537073829904384_n