คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ เข้าร่วมชมนิทรรศการสำคัญ “ชุมชนต้นแบบแห่งความดี…วิถีไทยในแบบพ่อ” และนิทรรศการ “ปณิธานความดี…มีแล้วแบ่งปัน” งานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

วันพฤหัสบดี ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ เข้าร่วมชมนิทรรศการสำคัญ “ชุมชนต้นแบบแห่งความดี…วิถีไทยในแบบพ่อ” และนิทรรศการ “ปณิธานความดี…มีแล้วแบ่งปัน” งานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อแสดงความจงรักภักดี ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นที่ประจักษ์ในทุกด้าน โครงการพระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระราชทานไว้ สร้างวิถีชุมชนเข้มแข็ง สร้างรอยยิ้มแก่พสกนิกรชาวไทย ณ ท้องสนามหลวง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

78325874_2588746194507033_6717687970339487744_o 78498600_2588746027840383_5930164076909953024_n 78567096_2588745307840455_2765191732910882816_o 78577362_2588745314507121_1017206340554063872_n 78635095_2588745497840436_6588645093815615488_o 79489348_2588744961173823_2504334957158072320_o