ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมตักบาตร พระภิกษุ – สามเณร ๑๐๘ รูป เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลเป็นสังฆบูชาวันมรณภาพ ปีที่ ๔๓ ถวายพระศรีสัจจญาณเถร (ประหยัด ปัญฺญาธโร) ณ คณะ ๒ วันสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร

วันพุธ ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๐๐ น. นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมตักบาตร พระภิกษุ – สามเณร ๑๐๘ รูป เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลเป็นสังฆบูชาวันมรณภาพ ปีที่ ๔๓ ถวายพระศรีสัจจญาณเถร (ประหยัด ปัญฺญาธโร) ณ คณะ ๒ วันสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร

76956972_2588639161184403_5935974909963403264_n 78343771_2588629387852047_1787064745732341760_o 78592144_2588629571185362_3050933098205151232_o 78842028_2588629517852034_7873517558647750656_o  78947579_2588629857852000_4055413064114110464_o (1) 79145105_2588629651185354_6935395056505323520_o

79942688_2588629171185402_4747401440178208768_o  78884743_2588629081185411_4437774374476447744_o