ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล ผลไม้ (องุ่นแดง) พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์และพระภิกษุ – สามเณร ๑๐๘ รูป

วันพุธ ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล ผลไม้ (องุ่นแดง) พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์และพระภิกษุ – สามเณร ๑๐๘ รูป และเวลา ๑๓.๐๐ น. นำคณะครูและนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑๒ คน เข้ากราบถวายมุทิตาจิตสักการะพระพิพัฒน์สังวรคุณ (เจ้าคุณถนอม) เจ้าคณะ ๒ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวราราม เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลเป็นสังฆบูชาวันมรณภาพ ปีที่ ๔๓ ถวายพระศรีสัจจญาณเถร (ประหยัด ปัญฺญาธโร) ณ คณะ ๒ วันสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร

78701063_2588679574513695_6097727011873095680_o 78921268_2588683314513321_7590923098711392256_o 79022516_2588681091180210_8257102230314811392_o 79139544_2588679857847000_3471497270787047424_o 79349236_2588681764513476_6446869185447329792_o 79370310_2588680154513637_2898675090222743552_o 79388076_2588679817847004_4631035181103316992_o 79410458_2588680101180309_6890841118770987008_o 79414779_2588679527847033_6194736587784323072_o 79500087_2588680697846916_5568682032797581312_o 79678056_2588682151180104_277938122682007552_o79247903_2588682277846758_4099090807045226496_o