โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

วันอังคาร ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมถึงเป็นวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก โรงเรียนได้จัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับโอกาสสำคัญทั้ง ๓ วาระ ได้แก่ ๑.การจัดบำเพ็ญกุศลหรือบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศล ๒.กิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสดุดีพระเกียรติคุณ และ ๓.กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายราชสักการะกตัญญุตาบูชา ตลอดจนกิจกรรมเกี่ยวกับวันชาติ กิจกรรมแสดงความรักทดแทนพระคุณบิดาผู้ให้กำเนิด มอบเกียรติบัตรให้กับพ่อดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น

75349046_2585751944806458_1379093116614606848_o 75402063_2585746561473663_2805477310671618048_o 76727023_2585753344806318_2118507526583484416_o 76727052_2585737144807938_2796374024408530944_o 77010892_2585754788139507_799888704842760192_o 77098046_2585750031473316_3007332651800461312_o 78096792_2585746891473630_2123719263238750208_o 78171088_2585738454807807_2154583838825644032_o 78213447_2585750741473245_2395677043393036288_o 78216645_2585740068140979_6927657415223541760_o 78234443_2585750374806615_1857976446790664192_o 78235704_2585757554805897_3275416139525521408_o 78241476_2585741848140801_7247764622034337792_o 78253686_2585756438139342_69086125209157632_o 78272818_2585745758140410_835448654641758208_o 78272823_2585760764805576_7088642135326457856_o 78303402_2585745974807055_18744740518297600_o 78335441_2585740311474288_7879418620374155264_o 78337644_2585749951473324_6474171820101599232_o 78389798_2585755248139461_6297427963046526976_o 78475560_2585754324806220_365025216037912576_o 78571342_2585739314807721_5711054018202042368_o 78572584_2585751414806511_1046433335305306112_o 78572750_2585756144806038_8858487081563848704_o 78625163_2585739548141031_8887519849304031232_o 78754167_2585750604806592_9214612107457200128_o 78837309_2585739698141016_5990558270643765248_o 78858152_2585753674806285_2409380235335172096_o 78908834_2585755028139483_3177984630322102272_o 78937989_2585757078139278_6564082820094885888_o 79017051_2585754698139516_3057932726666526720_o 79103394_2585755771472742_3586080834966257664_o 79151044_2585752168139769_5880683201801748480_o 79151284_2585751171473202_5426387416933990400_o 79164078_2585749404806712_5273893855765200896_o 79370227_2585755944806058_4313378227365085184_o 79370312_2585753971472922_9080905124083138560_o 79386371_2585757478139238_2903946174736105472_o 79439524_2585738358141150_619760151565434880_o 79523686_2585749701473349_383056678452461568_o 79692415_2585747471473572_5753994865004249088_o79337464_2585737381474581_8413719007332401152_o