ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ ขอกราบขอบพระคุณ พระเดชพระคุณ พระวิสุทธาธิบดี เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม ในความเมตตาให้นำคณะครูเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เสงี่ยม จนฺทสิริมหาเถร)

วันจันทร์ ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว Read More …

โรงเรียนวัดสุทัศน์ประชาสัมพันธ์น้าเสาธงให้เพื่อนๆเฝ้าระวังและรักษาสุขภาพของตน ด้วยการหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (pm2.5) หากจำเป็นต้องไปในพื้นที่ดังกล่าวให้ใส่หน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น pm2.5

นักเรียนประชาสัมพันธ์หน้าเสาธงให้เพื่อนๆเฝ้าระวังและรัก Read More …

โรงเรียนวัดสุทัศน์ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุรวัฒน์ คล้ายมงคล อาจารย์ประจำสาขาวิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้ความอนุเคราะห์จัดทำโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดสุทัศน์ขอขอบพ Read More …

ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ ส่งเสริมสนับสนุนให้คณะครูนำนักเรียนชมรมดนตรีโรงเรียนวัดสุทัศน์ ร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ชุดรำกลองยาว ณ ถนนข้าวสาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันจันทร์ ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว Read More …

ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ นำนักเรียน จำนวน ๒๐ คน เข้ากราบมุทิตาสักการะพร้อมรับทุนสงเคราะห์นักเรียนจากพระครูประกาศสรวุฒิและพระครูปลัดสุวัฒนสารคุณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม

วันศุกร์ ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว Read More …

วันศุกร์ ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนครจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

วันศุกร์ ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ นายสัมฤทธิ์ สุมาลี ผู้ช่วยผ Read More …