คุณพ่อสังวรศักดิ์​ กรมพลาศักดิ์​ คุณแม่ไพลิน​ สุนทรโภคากร​ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน​ พร้อมทั้งคณะผู้ใหญ่ใจดี​ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์มอบข้าวสาร​ขนาด​ ๕​ กิโลกรัม​ ​เลี้ยงอาหารว่าง​ รวมถึงมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน

วันพุธ ที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ นำโดย นางสาวกาญจนา จันทร Read More …

ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ มอบหมายให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับพลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานในพิธีเปิดงาน Tree/You/ Again

วันอังคาร ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ Read More …

ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพและงานบำเพ็ญกุศลศพ พระเดชพระคุณ​พระราชภัทรญาณ วิ. (ณรงค์ เขมาราโม)

วันจันทร์ ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ Read More …

ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ มอบหมายให้คณะครูนำนักเรียนชมรมดนตรีนาฏศิลป์เข้าร่วมแสดงรำกลองยาว ในงานกิจกรรม “ถนนคนเดิน Khaosan Walking Street”

วันจันทร์ ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ Read More …

ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ ร่วมกับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรียนรู้ร่วมกันบนพื้นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร

วันอังคาร ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ Read More …