นักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ได้รับคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

วันเสาร์ ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร ขอกราบขอบพระคุณคณะสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร นำโดย พระเดชพระคุณพระเทพวีราภรณ์ อธิบดีสงฆ์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร จัดบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน เพื่อน้อมถวายแด่ อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ทั้ง ๑๔ องค์ ในวันที่ ๗ ธันวาคม ของทุกปี และได้จัดให้มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่หน่วยงานต่าง นักเรียน นักศึกษา มอบเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาล ในครั้งนี้นักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ได้รับคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา จำนวน ๓ ราย คือ เด็กหญิงณัฐวดี กติกา เด็กหญิงฟ้าใส ธ.น.เรือง และเด็กหญิงกชกร นันทวิสิทธิ์ ณ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

78048934_2601314483250204_5782352094518312960_n 78704127_2601314449916874_4770278519055843328_n 79143245_2601314573250195_3656366540246220800_n 79603313_2601308329917486_4494057593018253312_n 79764873_2601314686583517_2069410810530103296_n 79995825_2601314583250194_365392199518519296_n