นายประเสริฐ ฉวีอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ได้ให้ความอนุเคราะห์เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ให้กำลังใจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในการสอบ Pre O-NET ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันศุกร์ ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดสุทัศน์ ขอกราบขอบพระคุณ นายประเสริฐ ฉวีอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ได้ให้ความอนุเคราะห์เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ให้กำลังใจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในการสอบ Pre O-NET ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เยี่ยมชมให้คำแนะนำการดำเนินโครงการอาหารเช้า อาหารกลางวัน โครงการแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน สวนเกษตรพอเพียง โรงเพาะเห็ด และกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียน พร้อมทั้งให้ขวัญกำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรในการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและขับเคลื่อนนโยบายของกรุงเทพมหานคร ให้ประสบความสำเร็จ เป็นที่ไว้วางใจของผู้ปกครอง วัด และชุมชน

78808975_2606136139434705_8781992073344581632_n 78855068_2606137896101196_8317257293154484224_n  79094990_2606137296101256_8442770836137443328_n 79100060_2606136746101311_4096887686390874112_n 79296631_2606137582767894_4498138104007229440_n 79372421_2606136379434681_1058607076508434432_n 79514492_2606137949434524_5944847363209166848_n 79766440_2606136896101296_2496548237284999168_n 80268814_2606137522767900_8227926500293214208_n 80631932_2606136289434690_8006757764976082944_n

79944631_2606136032768049_3663267852611223552_n 78916531_2606136092768043_6017574542648541184_n