ผู้อำนวยการสถานศึกษาต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ในการเข้าสังเกตการสอน

วันจันทร์ ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา ต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ในการเข้าสังเกตการสอน ระหว่างวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ – วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑๖ คน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยที่ให้ความไว้วางใจโรงเรียนวัดสุทัศน์มีส่วนในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน รวมถึงการสร้างองค์ความรู้ทางวิชาชีพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

79368358_2615709675144018_5612809853941579776_n 79831636_2615709861810666_8998687720482013184_n 80026676_2615709791810673_8295905477422743552_n 80068344_2615709998477319_3359400024520785920_n 80674364_2615709575144028_3690852447573508096_n 78976797_2615710428477276_7319142258324799488_n