ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ มอบหมายให้คณะครูนำนักเรียนชมรมดนตรีนาฏศิลป์เข้าร่วมแสดงรำกลองยาว ในงานกิจกรรม “ถนนคนเดิน Khaosan Walking Street”

วันจันทร์ ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ส่งเสริมเอกลักษณ์สืบสานวัฒนธรรมไทย Keep KhaoSan Walking Street ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่ได้เดินทางมาท่องเที่ยวถนนข้าวสาร โดยนักเรียนได้แสดงออกถึงการอนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปดนตรีและนาฏศิลป์ไทยออกไปอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ ขอขอบพระคุณ นายสุริยชัย รวิวรรณ ผู้อำนวยการเขตพระนคร ที่ร่วมรับชมการแสดงและให้การต้อนรับอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนเป็นอย่างดี ณ ถนนข้าวสาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

79975133_2628414673873518_5709868761847169024_o 80018041_2628415593873426_4823755418851344384_o 80090520_2628414253873560_5344624541131866112_o 80114854_2628412933873692_5922998194559516672_o 80316288_2628413457206973_248116060211904512_o 80772945_2628413073873678_8732472290127642624_o 80779465_2628413833873602_154986995842547712_o 80981700_2628415460540106_6460780326821036032_o 81104019_2628412577207061_7551943191008641024_o 81162164_2628412370540415_4369434864907190272_o 79827906_2628413680540284_4107850800867311616_o   79914682_2628415327206786_1241129893664653312_o