โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส

วันอังคาร ที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ นำโดยท่านผู้บริหารสถานศึกษา นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว และคณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมทางด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ การสื่อสารและวัฒนธรรมทางภาษาของเจ้าของภาษา นักเรียนได้เรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรมในวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ สนใจแสวงหาความรู้จากการจัดกิจกรรมต่างๆ นักเรียนมีความมั่นใจและกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีสุนทรียภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านนันทนาการ การสืบสานสร้างสรรค์วัฒนธรรม ประเพณีทั้งของไทยและตะวันตก เชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู นักเรียน และผู้ปกครอง

80051012_2630878496960469_6924056707916103680_o 80200786_2630882700293382_1047858087626539008_o 80278299_2630908773624108_6763814729392586752_o 80353666_2630906060291046_8665125098392387584_o 80364543_2630863553628630_8484177683830276096_n 80427471_2630863473628638_7618523988779597824_n 80542895_2630905560291096_6318922294383083520_o 80670846_2630881553626830_3794025228540051456_o 80719558_2630862866962032_7265870988678529024_n 80771615_2630863046962014_8289939557395202048_n 80810463_2630864050295247_8895642654662983680_n 80820160_2630907906957528_2627746938283360256_o 80887959_2630904840291168_5274613292852051968_o 81001358_2630906446957674_5132232777642541056_o 81190166_2630908570290795_5186221117848682496_o 81347302_2630907423624243_5370691578119585792_o 81365062_2630907836957535_8607418708077314048_o 81472115_2630882686960050_1511984794936803328_o